Landgoed & Recreatie

Bomen bepalen mede de beleving en waarde van uw landgoed of recreatieterrein. Meestal geven bomen, samen met de gebouwen, de hoofdstructuur aan van uw landgoed. Laanbomen, bossen, houtopstanden, een sterrenbos, een grote monumentale Rode beuk of juist de boomgaard, zij kunnen allen sfeer- en beeldbepalend zijn.
Al deze bomen horen bij het landgoed, maar zij hebben bijna allemaal een eigen vorm van inspectie en inventarisatie nodig. De grote monumentale Rode beuk heeft bijvoorbeeld meer aandacht nodig dan een willekeurige boom in het midden van een bosperceel. Doordat veel van onze inspecteurs een Bos- en Natuurbeheer achtergrond hebben kunnen wij, samen met u, een plan op maat maken voor uw landgoed of recreatieterrein. Geef uw bomen de aandacht die ze verdienen!

 

Onze inspectiediensten voor landgoederen en recreatieterreinen