9.000 bomen inspecteren in de Noordoostpolder

In opdracht van Gemeente Noordoostpolder inspecteren wij dit jaar circa 9.000 bomen op hun veiligheids- en onderhoudstoestand. Deze BVO laat de gemeente periodiek uitvoeren in het kader van de zorgplicht.

Handboek Bomen 2018

Gemeente Noordoostpolder is licentiehouder van het Handboek Bomen 2018, een uitgave van het Norminstituut Bomen en wil de opnamekenmerken uit het handboek (hoofdstuk 14; dataregistratie bomen) geïntegreerd hebben in het huidige opnamepaspoort. De Boominspecteurs denken mee hoe hier invulling aan gegeven kan worden.

Maatwerkoplossing

In samenwerking met de ICT-afdeling Gemeente Noordoostpolder is een maatwerkoplossing tot stand gekomen. Het huidige paspoort in GBI is aangepast zodat het overeen komt met hoofdstuk 14 van het Handboek Bomen 2018. Er kon gelijk gewerkt worden aan een upgrade. Door slimme rekenregels aan te brengen verkleinen we de kans op fouten. Tegelijkertijd kunnen we zo veel sneller de registratie invoeren.

Heldere handleiding

Voor dit nieuwe paspoort hebben we meegewerkt aan een heldere handleiding zodat iedere inspecteur handvatten heeft om het paspoort eenduidig in te vullen.

Nadat de bomen zijn geïnspecteerd kan op eenvoudige wijze een lijstoverzicht gemaakt worden met de gewenste snoeimaatregelen per boom. Hierna volgt de besluitvorming en dan kan het snoeiwerk in de markt gezet worden.