Duurzame wereld

De Boominspecteurs streeft naar een duurzame wereld. De afgelopen jaren hebben we al behoorlijk wat stappen gezet. 100% groene stroom, energiezuinige armaturen en elektrische auto’s dragen bij aan het reduceren van onze CO2 footprint. De onvermijdelijke CO2-uitstoot wordt gecompenseerd via de duurzame bosprojecten van stichting Trees for All.

Een bewuste keuze. “Bomen zorgen voor schaduw, temperatuurverlaging en hebben een positieve bijdrage op de waterhuishouding. Bomen maken mensen gelukkiger en gezonder. Wij, De Boominspecteurs, weten als geen ander wat de baten zijn van bomen”, vertelt Michel van Ingen, directeur van De Boominspecteurs. En dat weet Trees for All ook. Het motto van de stichting is niet voor niets ‘bomen zorgen voor ons, daarom zorgen wij voor bomen’.

Trees for All
Trees for All zorgt voor meer bomen en bos wereldwijd en investeert in de toekomst van onze planeet. Ook beschermt de stichting bestaande bossen en draagt bij aan verbeterde leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden. Het team van Trees for All zet zich met hart en ziel in voor een groene en gezonde aarde.

Mobiliteit
Ruim 80 procent van onze CO2-uitstoot (2019) wordt bepaald door mobiliteit. Dit mag en kan minder. “Zo werken onze collega’s in regionale teams. Op die manier kunnen we de woon-werkafstand zo klein mogelijk houden. Collega’s gaan elektrisch rijden. En waar mogelijk stimuleren we het niet-rijden, thuiswerken dus.”

Helaas is klimaatneutraal ondernemen (nog) niet haalbaar voor ons. Tot die tijd compenseren we onze CO2-uitstoot via de projecten van Trees for All. Dankzij uw projecten en onze inzet om de CO2-uitstoot te reduceren, compenseren we (2019) de volledige uitstoot van het wagenpark, dit komt neer op het aanplanten van ongeveer 180 bomen.

Zo groot kunnen de bomen worden