Onderzoek & Advies

Uw bomen specialistisch en onafhankelijk laten onderzoeken, met De Boominspecteurs heeft u de goede partij in handen. Elke boom is uniek, zo ook elk vraagstuk. Maatwerk is wat wij leveren en waar wij goed in zijn. Wij gaan met uw vraag aan de slag. De resultaten van ons onderzoek ontvangt u in een gegevensbestand of in een complete rapportage, net waar u behoefte aan heeft.

Bomen Effect Analyse

Op een terrein waar gebouwd wordt of waar herinrichting van de openbare ruimte plaats vindt, kunnen al bomen aanwezig zijn. Wat zijn de gevolgen van de werkzaamheden voor deze bomen?

Lees verder

Nader onderzoek

Aantastingen en gebreken kunnen de breukvastheid of de stabiliteit van uw bomen beïnvloeden. Wat is de omvang? En wat zijn de risico’s? Na ons nader onderzoek weet u het.

Lees verder

Taxatie

Wat is de waarde van een boom? Naast een emotionele waarde heeft elke boom een geldwaarde. Deze geldwaarde is belangrijk als anderen schade aan uw boom toebrengen.

Lees verder

Verplant & Aanplant

Soms is het beter voor de boom om deze te verplanten. Maar is dit wel mogelijk en is het duurzaam? De huidige conditie, boomtechnische kwaliteit, soorteigenschappen, beworteling en bodemsamenstelling zijn belangrijke factoren.

Lees verder

Groeiplaatsen

Een goede groeiplaats is bepalend voor een succesvolle groei en de ontwikkeling van een boom. Met ons onderzoek weet u hoe uw boom erbij staat en of de kwaliteit van de groeiplaats ontoereikend is (geworden) en wat u daaraan kunt doen.

Lees verder

Toezicht

Een toezichthouder ziet erop toe dat de voorzorgsmaatregelen worden genomen. Op die manier blijven de bomen duurzaam beschermd tijdens werkzaamheden. U bent voor vakbekwame toezichthouders bij ons aan het goede adres.

Lees verder