De Boominspecteurs streeft naar duurzamer ondernemen. Dit doen wij onder meer met behulp van de CO2-prestatieladder. Dit instrument helpt ons op een gestructureerde manier onze CO2-uitstoot te verminderen en daarmee onze bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld! Wij zijn in het bezit van het CO2 bewust certificaat, niveau 3.

Footprint
De CO2 footprint van De Boominspecteurs over het jaar 2018 is inmiddels gemaakt. De totale uitstoot was 31,5 ton. Uit de footprint komt naar voren dat de CO2-emissie wordt veroorzaakt door het energieverbruik van voertuigen (82,3% van de totale uitstoot) en in het kantoorpand (brandstof, warmte en elektriciteit. 9,58% van de totale uitstoot). Uit onze footprint blijkt dat verreweg de grootste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het zakelijk verkeer. Daar valt dus de grootste winst te behalen!

Doelstellingen CO2-reductie
De komende tijd zetten we ons in om onze CO2-emissie verder terug te dringen. Meer concreet streven we de volgende doelstellingen na:

  1. Ten opzichte van 2017 zijn in 2020 onze CO2-emissies in scope 1 (directe uitstoot) met 10% afgenomen per euro omzet. 40% daarvan willen we realiseren in 2019.
  2. Ten opzichte van 2017 zijn in 2020 onze CO2-emissies in scope 2 (indirecte uitstoot) met 70% afgenomen per euro omzet. 65% hiervan willen we realiseren in 2019.

Actieplan
Voor ons kantoorpand is een aantal maatregelen benoemd die impact zullen hebben op de emissie en waarbij naar verwachting in de komende jaren een zichtbare reductie kan worden vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen van 100% groene stroom voor het pand. Andere voorbeelden zijn bewustwording bij onze collega’s over het onnodig laten branden van lampen, energiezuinige armaturen inzetten, centraal printen en waar mogelijk geen airconditioning gebruiken.

Maatregelen ten aanzien van het wagenpark lopen uiteen van medewerkers meenemen in het nieuwe rijden (drivers challenge) tot het overgaan op elektrisch rijden. De verruimde mogelijkheden om thuis of elders te werken vormen ook een belangrijk instrument, want niet-rijden is natuurlijk altijd beter. De genoemde maatregelen worden uitgezet binnen de organisatie, waarbij per onderwerp een verantwoordelijke is benoemd.

De verwachting is dat de voorgenomen maatregelen de komende tijd een meetbare reductie zullen geven van onze CO2-productie. Een eerste stap hebben we hiermee in de afgelopen periode al gezet!

Keteninitiatief
CO2-reductie bereik je het beste door samen te werken. Intern, maar ook met ketenpartners of andere organisaties. Daarom neemt De Boominspecteurs deel aan een keteninitiatief. Het keteninitiatief waaraan onze organisatie in 2019 deelneemt is Nederland CO2 Neutraal. Nederland CO2 Neutraal is een initiatief opgericht vanuit een groen hart en bedoeld om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen. Door middel van werkgroepbijeenkomsten en inspirerende seminars delen we ideeën en ervaringen, die we vervolgens weer kunnen uitrollen binnen onze eigen organisatie.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder?
Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).