CO2-Prestatieladder

De Boominspecteurs streeft naar duurzamer ondernemen. Dit doen wij onder meer met behulp van de CO2-prestatieladder. Dit instrument helpt ons op een gestructureerde manier onze CO2-uitstoot te verminderen en daarmee onze bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld! Wij zijn in het bezit van het CO2 bewust certificaat, niveau 5.

Footprint

De CO2-footprint van Investree, de organisatie waar De Boominspecteurs deel van uitmaakt, wordt elk halfjaar opgesteld. Onze totale uitstoot in het eerste halfjaar van 2022 bedroeg 92,7 ton CO2. Ten opzichte van 2019 betekent dit een absolute afname van maar liefst 37%. Gerelateerd aan de omzet valt de besparing ten opzichte van 2019 met 65% nog hoger uit. De vermindering van de uitstoot is met name te danken aan de elektrificatie van ons wagenpark.

Scope 3 – reductie in de keten van boominspecties

Om de doelstelling voor scope 3 in 2023 te kunnen realiseren, hebben we er in 2021 op ingezet om 20% van alle boominspectieprojecten samen met Treetracker op te pakken. Onderaan de streep bleek dit bij 13% gelukt te zijn. De doelstelling, zoals ook beschreven in de ketenanalyse, is hiermee nog altijd in zicht, al zullen we het aandeel in de komende jaren wel moeten laten groeien. We zijn ervan overtuigd dat we het reductiedoel kunnen realiseren, als we vaker gebruik kunnen maken van de dienstverlening van TreeTracker, waarbij een gedeelte van de boomgegevens geautomatiseerd wordt opgenomen.

Keteninitiatief

CO2-reductie bereik je het beste door samen te werken. Intern, maar ook met ketenpartners of andere organisaties. Daarom neemt De Boominspecteurs deel aan een keteninitiatief. Het keteninitiatief waaraan onze organisatie in 2022 deelneemt is Nederland CO2 Neutraal. Nederland CO2 Neutraal is een initiatief opgericht vanuit een groen hart en bedoeld om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen. Door middel van werkgroepbijeenkomsten en inspirerende seminars delen we ideeën en ervaringen, die we vervolgens weer kunnen uitrollen binnen onze eigen organisatie.

Verder dragen wij ook bij aan het initiatief Insert Marktplaats en werken we mee aan een project van Plennid met als doel de Nederlandse houtketen te digitaliseren. Meer hierover is te vinden op de website van de digitale houtketen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder?
Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Downloads

Hieronder vindt u PDF-downloads van ons CO2-bewust certificaat, onze CO2-footprints van de afgelopen jaren, ons CO2-beleidsdocument, onze management- en reductieplannen en onze ketenanalyse boominspecties hier terug te vinden.

Certificaat

CO2 bewust certificaat, niveau 5

Footprints

CO2-footprint 2022 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2021
CO2-footprint 2021 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2020
CO2-footprint 2020 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2019

Beleidsdocument, management- en reductieplan, ketenanalyse

CO2-beleidsdocument
CO2-reductieplan 2022
CO2-managementplan 2022
Ketenanalyse boominspecties 2022

Publicaties CO2-prestatieladder