Veiligheid

Beheert u bomen, dan is de zorgplicht u niet onbekend. Weet u wat de risico’s zijn van uw bomen en weet u wat u moet doen om deze risico’s te beperken? Wij bieden u deze informatie met onze boomveiligheidscontrole (BVC). Wij brengen de risico’s in kaart en adviseren u over de veiligheidsmaatregelen. Zo krijgt u weer overzicht over en inzicht in uw bomen en bosplantsoenen. Want alleen met inzicht en overzicht kunt u uw bomen veilig beheren.

Onze aanpak

We bespreken met u waar uw behoefte aan inzicht en/of overzicht ligt. Wij meten de bomen voor u in, registreren de basisinformatie of we voeren een hercontrole uit. Wij adviseren u over een juiste wijze van registreren en beoordelen. Uiteraard houden we hierbij rekening met de software die binnen uw organisatie wordt gebruikt. De uitgangspunten van uw databeheerder zijn erg belangrijk.

blad

Het resultaat

Samen maken we duidelijke afspraken, zodat de verwachtingen vooraf helder zijn. De resultaten van de BVC ontvangt u in overzichtelijk rapport. Met deze inzichten kunt u meteen aan de slag om uw bomenbestand (nog) veiliger te maken.