CO2-footprint 2021

We hebben een groen hart en daar horen groene daden bij. We willen graag duurzaam ondernemen en timmeren aan de weg om steeds een beetje groener te worden. Dat doen we met de CO2-prestatieladder, een hulpmiddel om als bedrijf op een gestructureerde manier je CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het CO2 bewust certificaat, eerst op niveau 3, maar met ingang van 2021 zijn we gecertificeerd op het hoogste niveau: niveau 5. Een update van onze groene daden én plannen aan de hand van de CO2-footprint van 2021.

Footprint

De CO2-footprint van De Boominspecteurs wordt elk halfjaar opgesteld. Onze CO2-footprint voor het jaar 2021 is 80,1 ton CO2. 

Doelstellingen en voortgang

We gaan er in de komende tijd samen met onze zusterorganisaties weer volop tegenaan om onze reductiedoelstellingen te behalen. Als geheugensteuntje nog eens de doelstellingen op een rijtje:

  1. Scope 1 (directe uitstoot): in 2023 willen we 55% uitstoot reduceren ten opzichte van 2019
  2. Scope 2 (indirecte uitstoot): in 2023 willen we 100% uitstoot reduceren ten opzichte van 2019
  3. Scope 3 (overige uitstoot): in 2023 willen we 6,5% uitstoot reduceren in de keten van boominspecties ten opzichte van 2020

In 2021 hebben we met alle zusterorganisaties samen een reductie laten zien van 28% in absolute zin (in ton CO2) ten opzichte van het referentiejaar 2019. In relatieve zin was de totale reductie zelfs 60% ten opzichte van 2019. Dit betekent dat we de doelen voor scope 1 en 2 op dit moment gerealiseerd hebben. Voor scope 3 zijn we ook lekker op weg, al zullen we de goede start zeker door moeten trekken.

Actieplan

Verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagenpark. De meeste Boominspecteurs hebben immers een auto nodig om de projecten door het hele land te kunnen bereiken. Om de uitstoot in scope 1 terug te dringen, zetten we in op het elektrificeren van het wagenpark.

Onze uitstoot in scope 2 is nihil. We maken voor ons pand in Linschoten namelijk al gebruik van 100% groene stroom. Ook voor het laden van ons elektrische wagenpark maken we bij onze kantoorlocatie inmiddels gebruik van groene stroom.

Voor scope 3 zetten we in op de keten van boominspecties. Door vaker gebruik te maken van de dienstverlening van TreeTracker, waarbij een gedeelte van de boomgegevens geautomatiseerd wordt opgenomen, verwachten wij het reductiedoel voor scope 3 te kunnen realiseren.

Vragen of ideeën?

Heeft u vragen over onze CO2-footprint of onze inspanningen om zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten in onze bedrijfsvoering en dienstverlening? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.