CO2-footprint 2023 (1e halfjaar)

Dat we een groen hart hebben, mag natuurlijk geen verrassing heten. Wij willen graag zo groen mogelijk ondernemen en timmeren aan de weg om steeds een beetje duurzamer te worden. Dat doen we met behulp van de CO2-prestatieladder, een hulpmiddel om als organisatie op een gestructureerde manier de CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 2021 zijn wij gecertificeerd op het hoogste niveau: niveau 5. Een update van onze groene daden én plannen aan de hand van de CO2-footprint van het eerste halfjaar van 2023.

Footprint
De CO2 footprint van Investree wordt halfjaarlijks opgesteld. In het eerste half jaar hebben we als groep 91,3 ton CO2 uitgestoten in scope 1 en scope 2. Dat is minder dan in de eerste helft van vorig jaar (dat was 94,6 ton). In absolute zin is dat nog maar 63% van de uitstoot die we de eerste helft van 2019 hadden (dus een besparing van 37%). Gerelateerd aan de omzet is dat nog maar 33% van de uitstoot die we in de eerste helft van 2019 hadden (dus een besparing van 67%). Kortom, we stoten steeds minder uit. De afname vlakt wel af. De besparing ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar is absoluut gezien 2% en relatief (gerelateerd aan de omzet) 3%.

De vermindering van de uitstoot komt met name door:

⇨ Elektrificering van het wagenpark
⇨ Stijging van de omzet
⇨ We hebben meer gas verbruikt dan in de eerste helft van 2019, maar minder dan de eerste helft van vorig jaar.

Keteninitiatieven
Onze actuele keteninitiatieven zijn:

⇨ Insert marktplaats
⇨ Stichting Positieve Impact (dat is de nieuwe naam van Nederland CO2 neutraal)
⇨ Circulaire keten voor puzzels van populierenhout met Rotterdams krom.

Plannen
Ons plan met de meeste impact is doorgaan met het elektrificeren van het wagenpark. Onze uitstoot wordt namelijk voor 86% door het wagenpark veroorzaakt.

Scope 3
Omdat onze uitstoot van scope 3 niet veel wijzigt, volgt scope 3 weer bij de footprint over het hele jaar.

Vragen of ideeën?
Heeft u vragen over onze CO2-footprint of onze inspanningen om zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten in onze bedrijfsvoering en dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.