De Boominspecteurs, Bomenwacht Nederland en GRIB bundelen krachten

De Boominspecteurs en Bomenwacht Nederland bundelen hun krachten onder het dak van moedermaatschappij Investree. En met ingang van januari 2024 komt GRIB, nu nog een onderdeel van Bomenwacht Nederland, daar als een op zichzelf staande onderneming bij. Met deze drie ondernemingen werken wij aan een gezamenlijke visie, waarbij wij ons inzetten om Nederland de bomenkwaliteit (terug) te geven die nodig is voor onze leefbaarheid.

 

Samen werken aan grote opgaven
Investree ziet dat de huidige en toekomstige groene opgaven omvangrijk en complex zijn. Dit vraagt om gespecialiseerde bedrijven die samen werken aan deze opgaven. Door de krachten van de organisaties te bundelen, kunnen wij onze opdrachtgevers een compleet aanbod voor het beheer van bomen bieden.

De gevestigde namen van onze drie ondernemingen blijven bestaan en Investree vormt uitsluitend het verbindend element. Samen werken wij onder één dak aan dezelfde doelen met ieder een eigen expertise. Op deze manier werken wij niet naast elkaar, maar met elkaar aan drie opgaven: het behoud van bomenkapitaal, het vergroenen met bomen en het beheer van bomen.

 

Wie doet wat?
Bij de genoemde opgaven is betrouwbare data en informatie essentieel. Het inventariseren, onderzoeken en registreren van de kwaliteit van het bomenbestand begint bij De Boominspecteurs. Wij zijn deskundig op het gebied van boominspecties en boomonderzoek en nemen alle boomtechnische werkzaamheden op zich.

Met de beschikbare of opgehaalde boomtechnische informatie gaan de consultants en engineers van Bomenwacht Nederland aan de slag. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van techniek, beleid, beheer, GIS & Data, wet- en regelgeving en communicatie.

De consultants en engineers realiseren samen met onze opdrachtgevers de beste oplossingen voor beheer-, behoud- en vergroeningsopgaven.

GRIB is expert in het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke software voor bomenbeheerprocessen en biedt de beste inzichten op data gebaseerde voorspellingen. Zij faciliteren De Boominspecteurs en de consultants en engineers van Bomenwacht Nederland in slimme digitale oplossingen om de bomenkwaliteit te beheren en borgen.

De verbinding tussen de ondernemingen vormt een krachtige oplossing waarmee een compleet scala aan kennis, producten en diensten wordt geboden.

 

Inzetten op kwaliteit van bomen
Door de verbinding die Investree biedt, zetten de diverse expertises zich er samen voor in dat de juiste bomen op de juiste plaatst staan met voldoende groeiruimte voor een optimale prestatie in de toekomst. Het uiteindelijke doel is samen met onze opdrachtgevers werken aan de kwaliteit en diversiteit van gezonde bomen waar ook de generaties na ons plezier van hebben.