Efficiëntieslag met de quickscan flora en fauna

Steeds vaker voeren onze boomadviseurs een quickscan flora en fauna uit bij bomen, tegelijk met het boomtechnisch onderzoek. “Verschillende van onze boomadviseurs zijn hiervoor inmiddels gecertificeerd”, vertelt onze collega Arthur ’t Hart. “Uit ons onderzoek volgt vaak een kap- of snoeiadvies, waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. De quickscan flora en fauna is daarbij een verplicht onderdeel. Als we toch al uitgebreid naar de bomen kijken is het relatief een kleine moeite om de quickscan er meteen bij te doen. Zo kan een opdrachtgever na ons advies snel verder.”

Vanuit de Wet natuurbescherming moeten planten en dieren bij ingrepen zo veel mogelijk ontzien en beschermd worden. Vanuit de gedragscode is de quickscan flora en fauna daarbij een eerste, verplichte stap. “Bij het uitvoeren van de quickscan letten we op de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten”, vertelt Arthur. “De quickscan bestaat uit een bureaustudie en een veldonderzoek. Achter het bureau zoeken we uit of het gebied op een speciale manier beschermd is waardoor er specifieke regels gelden, en of er in het verleden beschermde soorten zijn waargenomen. In het veld letten we vooral op tekenen van de aanwezigheid van beschermde soorten op of rond de boom. Bij bomen gaat het dan om holtes en scheuren die mogelijk een verblijfplaats kunnen zijn voor vogels of zoogdieren. Sporen die daarop wijzen zijn bijvoorbeeld ontlasting op de stam onder de holte, verse gebruikssporen zoals krassen van nagels en vleugels, de afwezigheid van spinnenwebben. Bij vleermuizen letten we er bijvoorbeeld ook op of de holte vrij bereikbaar is, dus zonder voorhangende takken en loszittende schorsplaten.”

Hoe kan een opdrachtgever daarna verder? “Als er geen indicaties van soorten zijn kan een opdrachtgever snel handelen en verder met de omgevingsvergunning. Als er wél soorten zijn aangetroffen adviseren wij beschermende maatregelen. Ook daarmee kan de opdrachtgever verder. Er bestaan tegenwoordig uitgebreide gedragscodes, als deze gevolgd worden is lang niet altijd een ontheffing nodig. Als we mogelijke verblijfplaatsen zien, fungeert de quickscan alleen als voorzet. Dan is nader onderzoek nodig door een ecologisch adviesbureau. Maar de ecoloog hoeft dan alleen nog die specifieke bomen te controleren waarbij potentiële verblijfplaatsen zijn gevonden. Je maakt dus hoe dan ook een efficiëntieslag als je de quickscan meteen meeneemt.”

Meer weten over de quickscan flora en fauna ? Neem contact met ons op via info@boominspecteurs.nl of bel 085 822 80 90. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Vogel in boom