Groene update: CO2 footprint

Dat we een groen hart hebben, mag natuurlijk geen verrassing heten. Wij willen graag zo groen mogelijk ondernemen en timmeren aan de weg om steeds een beetje duurzamer te worden. Dat doen we met behulp van de CO2-prestatieladder, een hulpmiddel om als organisatie op een gestructureerde manier de CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 2021 zijn wij gecertificeerd op het hoogste niveau: niveau 5. Een update van onze groene daden én plannen aan de hand van de CO2-footprint van het eerste halfjaar van 2022.

Footprint

De CO2-footprint van Investree, de organisatie waarvan De Boominspecteurs deel uitmaakt, wordt halfjaarlijks opgesteld. Onze totale uitstoot in het eerste halfjaar van 2022 bedroeg 92,7 ton CO2. Ten opzichte van 2019 betekent dit een absolute afname van maar liefst 37%. Gerelateerd aan de omzet valt de besparing ten opzichte van 2019 met 65% nog hoger uit. De vermindering van de uitstoot is met name te danken aan de elektrificatie van ons wagenpark.

Doelstellingen en voortgang

We gaan er in de komende tijd samen met de andere werkmaatschappijen weer volop tegenaan om onze reductiedoelstellingen te behalen. We hebben onszelf een aantal jaren geleden mooie doelen gesteld:

  • Scope 1 (directe uitstoot): in 2023 willen we 55% uitstoot reduceren ten opzichte van 2019
  • Scope 2 (indirecte uitstoot): in 2023 willen we 100% uitstoot reduceren ten opzichte van 2019
  • Scope 3 (overige uitstoot): in 2023 willen we 6,5% uitstoot reduceren in de keten van boominspecties ten opzichte van 2020

In 2022 hebben we tot nu toe een reductie laten zien van 37% in absolute zin (in ton CO2) ten opzichte van het referentiejaar 2019. In relatieve zin was de totale reductie zelfs 65% ten opzichte van 2019. Dit betekent dat we de doelen voor scope 1 en 2 op dit moment gerealiseerd hebben.

Actieplan

Uiteraard gaan we ondanks de goede voortgang gewoon door met verduurzamen. Verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagenpark. De meeste Boominspecteurs hebben immers een auto nodig om de projecten door het hele land te kunnen bereiken. Om de uitstoot in scope 1 terug te dringen, zetten we in op het verder elektrificeren van het wagenpark.

Onze uitstoot in scope 2 is nihil. We maken voor ons pand in Linschoten namelijk al gebruik van 100% groene stroom. Ook voor het laden van ons elektrische wagenpark maken we bij onze kantoorlocatie inmiddels gebruik van groene stroom. Goed nieuws hierbij is dat we onlangs ons eigen zonnepark op het dak van ons kantoor in Linschoten in gebruik hebben genomen. Maar liefst 240 zonnepanelen leveren direct groene stroom voor ons kantoorpand en voor het laden van ons elektrische wagenpark. Groener wordt de stroom niet!

Voor scope 3 zetten we in op de keten van boominspecties. Door vaker gebruik te maken van de dienstverlening van Treetracker, waarbij een gedeelte van de boomgegevens geautomatiseerd wordt opgenomen, verwachten wij het reductiedoel voor scope 3 te kunnen realiseren.

Projecten

Het is mooi om te zien dat ook steeds meer van onze opdrachtgevers ons uitdagen om samen met hen CO2 te besparen in de projecten die we uitvoeren. Zo monitoren we de CO2-uitstoot bij een tweetal meerjarige projecten voor de gemeente Almere en de provincie Gelderland.

Gemeente Almere – De totale uitstoot van het project over het eerste halfjaar van 2022 bedroeg 516 kg CO2. Een besparing van 35% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021.

Provincie Gelderland – De footprint van het project in de provincie Gelderland bedroeg 2250 kg CO2. Een stijging van 34% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021, veroorzaakt door het rijden van meer kilometers op het project.

Vragen of ideeën?

Heeft u vragen over onze CO2-footprint of onze inspanningen om zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten in onze bedrijfsvoering en dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.