Kwaliteitsborging

Elke boom, elk project is uniek! En bij De Boominspecteurs lopen vele projecten tegelijkertijd, wat is de overkoepelende factor? Een hoge maatstaf voor kwaliteit, bij elk project. Dat is waarmee De Boominspecteurs zich onderscheidt.

Niek Meister is als producteigenaar binnen het team verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit. “Ik doe dit op verschillende manieren. Eén daarvan is dat ik als interne klant ons product inspecties beoordeel op de gestelde kwaliteitseisen. Lopen we ergens tegenaan? Zien we kansen om de kwaliteit naar een hoger plan te tillen? Met deze input kunnen we onze opdrachtgevers beter van dienst zijn.”

Niek Meister, boominspecteur, De Boominspecteurs
Kwaliteitsborging
De inspecteurs controleren elkaars werk. De eerste check is op basis van de data. Zijn er trends zichtbaar? Bijvoorbeeld dat meer bomen dan gemiddeld nader onderzocht moeten worden. Daarna controleert een inspecteur het werk in het veld. Niet alle bomen worden opnieuw geïnspecteerd, dit gebeurt steekproefsgewijs. Met deze methode werkt het team aan een uniforme werkwijze.