Onderzoek en advies: St. Agathaplein & Prinsentuin Delft

Gemeente Delft heeft plannen gemaakt voor het herinrichten van museum Prinsenhof. Het voormalige Sint Agathaklooster, waarin het museum is gevestigd, wordt geheel gerenoveerd. Bovenaan de eisenlijst staat: ‘Museum is goed vindbaar met een aantrekkelijke entree aan de Prinsentuin’. Hiermee krijgen bezoekers direct zicht op het historische gebouw en de oude bomen die er staan. Het ontwerp van de tuin moet nog gemaakt worden en daarover mogen direct omwonenden, betrokkenen en belangenorganisaties meedenken. En het uitgangspunt is dat de bomen behouden blijven. Een mooi project waarbij De Boominspecteurs is gevraagd voor (nader)onderzoek en advies.


Het Sint Agathaplein naast de tuin, was vroeger onderdeel van het kloostercomplex, maar nu geen onderdeel van het museum. Het idee is dat de nieuwe entree vanuit de tuin bereikbaar is en dat je vanaf het plein verleid wordt om de tuin in te gaan.

In de Prinsentuin staan 2 essen, 1 esdoorn en 1 winterlinde. Die laatste is een directe nazaat, uitgegroeid vanuit een takje van de originele Wilhelmslinde in Dillenburg. Willem de Eerste, ook bekend als Prins Willem van Oranje alias Willem de Zwijger is in 1533 geboren in Dillenburg en vermoord in 1584 in Delft. Aangezien het museum is gewijd aan de Nederlandse geschiedenis en in het bijzonder aan deze voorvader van ons Koningshuis, hangt er aan deze specifieke boom een enorme historische waarde. Daarbij staan op het Sint Agathaplein 3 witte en 2 rode paardenkastanjes. Alle bomen zijn in 1920 geplant, met uitzondering van de winterlinde, die stamt uit 1956.

De gemeente heeft De Boominspecteurs opdracht gegeven om diverse soorten onderzoek te doen naar de kwaliteit én groeiplaats, zodat deze bomen (nog) langer kunnen blijven staan. Er is een reguliere boominspectie als kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd, aangevuld met ondergronds onderzoek, nader onderzoek op 4 meter hoogte en een bomen effect analyse. Alle boomtechnische informatie is in begrijpbare taal verwerkt in een mooi adviesrapport. De eis was dat het door meerdere partijen, ook de niet bomenkenners, goed leesbaar moest zijn. Best een uitdaging, maar dit is goed gelukt!