Ontwerp westzijde Opweg Hekendorp

De gemeente Oudewater heeft in samenspraak met de bewoners een vervangingsplan opgesteld voor de populieren aan de westzijde van de Opweg in Hekendorp (Gemeente Oudewater). Het  definitieve ontwerp met de nieuwe bomen kunt u bekijken op onderstaande overzichtstekening.

Bijlage: Overzichtstekening westzijde Opweg