De Boominspecteurs inspecteren particuliere bomen in Laarbeek

Alle inwoners van de gemeente Laarbeek die een waardevolle boom op hun terrein hebben staan, weten weer hoe hun boom erbij staat. De Boominspecteurs hebben, in opdracht van de gemeente Laarbeek, 175 particuliere waardevolle bomen geïnspecteerd, verspreid over de hele gemeente. Een mooie klus, vindt Erwin Reinhard van de Boominspecteurs: “Het neusje van de zalm. Toch echt anders dan het inspecteren van straten met standaard laanbomen.”

Service van de gemeente

De gemeente Laarbeek heeft in 2013 een aparte ‘groene kaart’ opgesteld van particuliere waardevolle bomen. “Dat zijn bomen die wij extra willen beschermen,” vertelt Michel Brands, beleidsadviseur groen bij de gemeente Laarbeek. “In principe verlenen we dus geen kapvergunning voor deze bomen. Maar het zijn wel bomen van een ander, waar wij als gemeente iets van vinden. We vinden het ook redelijk om daar iets tegenover te stellen: we laten de bomen iedere 3 jaar op onze kosten inspecteren. In 2016 gebeurde dat voor het eerst. De tweede ronde is net uitgevoerd door de Boominspecteurs.”

En dat ging heel voorspoedig, vertelt Erwin Reinhard van de Boominspecteurs. “De gemeente heeft alle eigenaren een brief gestuurd, met daarin de periode waarin wij zouden komen. We belden altijd even aan om te melden dat we er waren, maar de meeste bomen konden we prima inspecteren vanuit de voortuin. Dus als er niemand thuis was, was dat vaak geen probleem – daar deden we dan een briefje in de bus dat we geweest waren. In één ronde hebben we al 80% van de bomen kunnen inspecteren en voor de rest hebben we een aparte afspraak gemaakt. Ook dat ging heel goed. In twee weken tijd was de klus geklaard.”

Onderhoudsadvies

Bij zo’n inventarisatie let de inspecteur op de conditie van de boom, de risicoklasse, eventuele gebreken, ziekten of plagen, de levensverwachting en de onderhoudstoestand. “We hebben een paspoortje gebouwd, dat gevuld met de gegevens en die gegevens vervolgens weer teruggelezen in het systeem van de gemeente”, vertelt Erwin. “De eigenaren krijgen een uitdraai van dat rapportje toegestuurd, inclusief advies over eventuele onderhouds- en veiligheidsmaatregelen, of een nader onderzoekje.” “Ze moeten zelf weten wat ze daarmee doen,” vervolgt Michel Brands, “maar als er onderhoud nodig is hebben wij daar ook een subsidieregeling voor. Zo willen we mensen stimuleren de waardevolle bomen goed te blijven onderhouden.”

De inspectie is prima verlopen en de samenwerking was uitstekend, vinden beide heren. “Wij krijgen af en toe positieve reacties van de boomeigenaren. Het wordt op prijs gesteld”, zegt Michel Brands. “Ik verwacht de komende tijd nog wel wat subsidieaanvragen.” “Mooi om te zien hoe deze gemeente echt meedenkt en extra moeite doet  voor de bomen die ze waardevol vinden!”, vindt Erwin. “Hopelijk over 3 jaar weer!”

Een voorbeeld van een waardevolle boom op een particulier terrein