Praktijkervaring opdoen bij De Boominspecteurs

Een terugblik op het eerste halfjaar traineeship en een doorkijk naar de toekomst

In januari van dit jaar zijn de trainees van BomenCampus gestart met hun leerwerktraject bij De Boominspecteurs. Het eerste halfjaar van hun praktijkervaring binnen het bomenvakgebied is voorbij gevlogen. Een mooi moment om terug te blikken op deze periode, maar ook om vooruit te kijken. Praktijkopleider Erik Hanegraaf geeft ons een goed beeld van alle kennis die de trainees al hebben opgedaan en trainee Manon de Wit deelt graag met ons hoe zij de afgelopen maanden heeft ervaren. Daarbij benadrukt Michel van Ingen, Directeur van De Boominspecteurs, hoe belangrijk het is om het bomenvak te promoten en mensen met een passie voor bomen de ruimte te bieden om kennis en ervaring op te doen in de praktijk.


Meters maken

Meters maken en bomen zien, dat is waar de trainees de afgelopen maanden druk mee bezig zijn geweest volgens Erik. Tijdens de 20 maanden dat zij praktijkervaring opdoen bij De Boominspecteurs ligt de focus vooral op het doen van inspectiewerk en meedraaien met de projecten. “Het gaat om ervaring en inzicht krijgen. Dat leer je niet uit boeken”, zegt Erik.

Michel vult aan: “Boominspectie is echt de allereerste stap binnen de vakwereld. Je ziet veel verschillende bomen in verschillen situaties en je leert signaleren. Na een aantal jaar heb je een rugzak vol bomenkennis die een mooie basis vormt voor een vervolgstap.”

Manon geeft aan dat het afgelopen halfjaar voor haar in het teken stond van leren en ontdekken. “Ik heb veel geleerd over boominspecties, boomziektes, en het belang van preventief onderhoud. De combinatie van theoretische kennis en praktijkervaring was erg waardevol.”


Leren registreren

Voor de trainees draaide de eerste maand bij De Boominspecteurs om het bekijken van bomen en het leren registreren. “Hier mocht ik hen fulltime bij begeleiden”, vertelt Erik.

Hij vervolgt: “Zowel het herkennen en beoordelen van bomen als het registeren in een tablet zijn hele belangrijke basisonderdelen. Tijdens de theorielessen aan het begin van het traineeship krijgen de trainees al wel sortimentskennis mee, maar systematisch registreren leren zij niet.

Er zijn daarom oefenbestanden gemaakt, gebaseerd op kaarten van de gemeente Oosterbeek. Op die manier werden de originele gegevens van de gemeente niet aangetast en leerden de trainees om de data te registreren en controleren. Want als je niet weet hoe je de opgenomen gegevens van een boominspectie moet registreren, dan heeft de klant er niets aan.”


Niet voor spek en bonen
Ook hebben de trainees vrijwel direct hun DIB-examen moeten halen. “Zonder DIB-certificaat kunnen zij niet officieel als boominspecteur aan de slag, dus zijn we hier vroeg in het leerwerktraject mee begonnen”, geeft Erik aan. De Boominspecteurs ziet de trainees als volwaardige collega’s en wil hen laten meedraaien en betrekken bij échte projecten. Zo hebben zij inspectie gelopen bij de gemeenten Venlo en Wageningen. “Uiteraard met toestemming van de opdrachtgevers en onder intensieve begeleiding van de praktijkbegeleiders”, benadrukt Erik.

Manon vertelt: “Wat ik het meest interessant vond, is het leren herkennen van alle verschillende gebreken die je bij een boom tegen kan komen. Na verloop van tijd heb ik geleerd te herkennen welke gebreken passen bij de specifieke boomsoort. Hierdoor kon ik op tijd een probleem vaststellen en een oplossing aandragen, wat bijdraagt aan de veiligheid en het behoud van gezonde bomen.”


Eindopdracht
Dit jaar ligt de focus van het leerwerktraject vooral nog op inspecties. Vanaf het eerste kwartaal van 2024 gaan de trainees aan de slag met hun eindopdracht. Hierin komen eigenlijk alle onderdelen aan bod die je normaal aantreft in een Bomen Effect Analyse (BEA). Van aanvraag tot uitvoer en van rapportage tot contact met opdrachtgever. Zoals Erik aangeeft: “Alle kennis en expertise die de trainees nodig hebben, vind je terug in een BEA”.

Manon kijkt voor de periode die gaat komen vooral uit naar het verdiepen van haar kennis op het gebied van boominspecties en het beter begrijpen van de interactie tussen bomen en hun omgeving. “Ik zou het geweldig vinden om in de toekomst iets te kunnen betekenen voor het laten zijn en groeien van oude bomen in de stad. Met als doel om hierin een evenwicht te vinden tussen veiligheid en het behoud van de ecologische waarde van ouder wordende bomen. Het heroverwegen van stedelijke planning en ontwerpen speelt hierin een belangrijke rol. Het lijkt mij mooi om deze ontwikkeling van dichtbij mee te maken.”


Meer experts nodig
“Voor ons is het heel waardevol om met deze trainees aan de slag te gaan”, vertelt Michel. “Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt en te weinig aanbod vanuit reguliere opleidingen. Het bomenvak is bij veel mensen niet bekend. Het is echt belangrijk om de aanwas op peil te houden en daar zet BomenCampus goed op in. Het was voor ons dan ook een hele logische stap om met BomenCampus de samenwerking aan te gaan en De Boominspecteurs beschikbaar te stellen als leerwerkbedrijf.”

Toekomstperspectief
Michel: “Vanuit De Boominspecteurs zetten we in op een langdurige samenwerking met de trainees. Na het traineeship krijgen zij een contract en vervolgtraject aangeboden binnen onze organisatie. We willen hen een mooi pad aanbieden met goede toekomstperspectieven.”

Op dit moment is De Boominspecteurs druk bezig met het optimaliseren van een programma voor het behalen van een ETT-certificaat. Zo worden de boominspecteurs, die dit willen, voorbereid op het vakvolwassen aan de slag gaan als boomadviseur. “We geven onze mensen graag de ruimte om zich verder te ontwikkelen in het vakgebied”, licht Michel tot slot toe.