QR-codes op bomen in Gooise Meren: gebied 3

De bomen in een deel van gebied 3 van gemeente Gooise Meren zijn in het 4e kwartaal van 2022 geïnspecteerd. Het gaat hierbij om het Valkeveensgebied en Bos van Bredius. De overige bomen worden in het 2de kwartaal van 2023 geïnspecteerd. De gemeente laat haar stadsbomen iedere 4 jaar inspecteren om te bepalen of deze veilig zijn voor de omgeving. Dit is onderdeel van de zorgplicht die de gemeente heeft. Als een boom niet veilig blijkt te zijn, moet deze worden verwijderd. Die bomen zijn voorzien van een bordje met QR-code. Hieronder vindt u meer informatie over het verwijderen van de stadsbomen.

 

Waarom worden er bomen verwijderd?
Naar aanleiding van een boominspectie wordt bepaald of bomen wel of niet gezond zijn. Gezonde bomen of bomen die nog een aantal jaar mee kunnen, worden gesnoeid. Hierbij worden de dode of onveilige takken eruit gehaald. Bomen die dood of aangetast zijn, kunnen zich niet meer herstellen. Deze bomen worden verwijderd met het oog op de veiligheid van de omgeving.

 

Waarom kunnen deze bomen niet blijven staan?
Een dode of aangetaste boom verliest makkelijk takken die schade of letsel kunnen veroorzaken. Ook is de kans groter dat deze omvalt, aangezien hij instabiel is geworden. De gemeente kapt bomen dus nooit ‘zomaar’. Een kapvergunning wordt pas aangevraagd als de Boominspecteurs hebben geconstateerd dat de boom niet te redden valt.

 

Wanneer worden de bomen verwijderd?
Voor iedere boom wordt een flora-en faunacheck uitgevoerd. Pas als zeker is dat er geen vogels of andere dieren in de boom nestelen, wordt er een kapvergunning aangevraagd. Als die verleend is, volgt er een bezwaartermijn van 6 weken. Wanneer er binnen die tijd geen bezwaar is aangetekend, dan wordt de boom binnen 6 maanden verwijderd.

 

Komt er een nieuw boom voor in de plaats?
Ja, over het algemeen plant de gemeente een nieuwe boom terug voor de boom die is verwijderd. Dit gebeurt meestal niet direct na het verwijderen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de gemeente Gooise Meren.