Samenwerking Waternet: project in het Amsterdamse Bos

De Boominspecteurs is gevraagd mee te werken aan een mooi project van Waternet. Over een afstand van 3,3 kilometer is een nieuwe drinkwaterleiding aangelegd onder de voet- en ruiterpaden van het Amsterdamse Bos. Bij dit project, dat is gestart in oktober 2020 en een aantal maanden duurde, moest rekening gehouden worden met de veelal grote bomen die dicht langs de paden staan. Ons toezicht en advies was nodig om eventuele schade aan de bomen en wortels te voorkomen of beperken.

Het tracé

De drinkwaterleiding is aangelegd vanaf de kruising A9 met de Burgemeester A. Colijnweg in Amstelveen. Vanaf dat punt loopt het tracé in noordelijke richting, om de renbaan en hockeyvelden heen in de richting van de Nieuwe Kalfjeslaan, om vervolgens weer aan te sluiten op het bestaande tracé. Tien locaties waren op voorhand aangemerkt als knelpunt vanwege laaghangende takken en zware beuken en eiken die op enkele meters afstand van het pad staan. Ook werd er rekening gehouden met bomen die in een sterk verminderde conditie verkeerden waarvoor elke ingreep fataal zou kunnen zijn.

Proefsleuven

Voorafgaand aan de daadwerkelijke start van het aanleggen van de drinkwaterleiding zijn op deze tien knelpunten proefsleuven gegraven. Tijdens het graven van de proefsleuven is de beworteling van de bomen in kaart gebracht. Indien noodzakelijk voor de aanleg van de drinkwaterleiding zijn wortels die een obstakel vormden vakkundig doorgezaagd of is de drinkwaterleiding onder het wortelpakket doorgeschoven. Daarnaast is op enkele van deze locaties het tracé iets verschoven, zodat de aanwezige wortels gespaard konden blijven.

Begin februari heeft De Boominspecteurs de werkzaamheden voor Waternet afgerond. We kijken terug op een succesvol project en een fijne samenwerking!

Waternet