Boominspectie Plus, van goed idee naar succesvolle pilot

Het eerste project met Boominspectie Plus is afgelopen najaar afgerond in de gemeente Hoeksche Waard. Tegelijk met de geplande Boomveiligheids- en Onderhoudsinventarisatie (BVO) heeft een scanauto van TreeTracker rondgereden om zo automatisch extra gegevens van de bomen in kaart te brengen. Tot volle tevredenheid van alle partijen.

Boominspectie Plus is een samenwerking tussen TreeTracker en De Boominspecteurs. Bij Boominspectie Plus wordt een deel van de boomgegevens automatisch geïnventariseerd met behulp van een auto uitgerust met Lidartechnologie. De exacte coördinaten, boomhoogte, stamdiameter en kroonvolume worden op deze manier opgenomen. Het algoritme kan dat heel precies. De boominspecteur neemt vervolgens de overige gegevens op die te maken hebben met onderhoud en veiligheid. Een geweldig concept, dat we afgelopen najaar voor het eerst in de praktijk hebben toegepast. De gemeente Hoeksche Waard had de primeur.

Data op orde

De gemeente Hoeksche Waard is het resultaat van een herindeling, precies 2 jaar geleden. Sinds een jaar voeren De Boominspecteurs er de Boomveiligheids- en Onderhoudsinventarisaties uit. “Tijdens het startgesprek stelden De Boominspecteurs voor om een pilot uit te voeren met Boominspectie Plus”, vertelt José van Vilsteren, boombeheerder bij de gemeente Hoeksche Waard. “Dat wilden wij wel. Wij staan als jonge gemeente open voor nieuwe ontwikkelingen, en we wilden hier graag aan bijdragen. Een herindeling betekent dat verschillende administratieve datasystemen samengevoegd moeten worden. Voor ons was Boominspectie Plus een mooie manier om onze boomgegevens op orde te brengen en aan te vullen. We zijn blij met het resultaat.” De pilot loopt nog door. Dit jaar is een volgend deel van het bomenbestand van de gemeente Hoeksche Waard aan de beurt.

Leerpunten

Tijdens hun inventarisatieronde checkten de boominspecteurs meteen de gegevens die de scanauto had verzameld. Dat leverde ook leerpunten op, vertelt Michel van Ingen van De Boominspecteurs. “Soms blijkt de intelligente software nog nét niet intelligent genoeg. Logisch natuurlijk, want we zijn net begonnen. De software ziet een boom bijvoorbeeld als een stam met een kroon. Een treurwilg, waarbij de stam niet zichtbaar is omdat de takken op de grond hangen, wordt in eerste instantie niet herkend als boom. En bij een boom met boompalen wordt de stamdiameter wel eens verkeerd berekend. Dat daagt ons uit om samen nieuwe oplossingen te vinden en die hebben we inmiddels gevonden en opgepakt.”

Enorme dataset

“Ook hebben we veel geleerd over hoe het proces technisch in zijn werk gaat”, vervolgt Michel. “Al die bomen stonden natuurlijk al in een database. Met het uitvoeren van de scan hebben we de nauwkeurigheid van de bomen verder kunnen optimaliseren en vast kunnen leggen op de exacte coördinaten. Die enorme hoeveelheid nieuwe data moest vervolgens teruggelezen worden in de databasestructuur van de gemeente. In het juiste format en gekoppeld aan de juiste boom. Een hele operatie, én een hele uitdaging. Dat is goed gegaan en daar zijn we trots op.”

Nieuwe ontwikkelingen

De Boominspecteurs gaat dit jaar nog meer inzetten op Boominspectie Plus. Een nieuw groot project staat al in de steigers. Van goede data kan een gemeente meteen de vruchten plukken, zegt Michel: “Kloppende data zorgt voor duidelijkheid, waarmee discussies over boomhoogten en stamdiameters wordt geminimaliseerd. En er zijn nog veel meer toepassingsmogelijkheden denkbaar om de data in te zetten. De software berekent bijvoorbeeld het kroonvolume, een belangrijke parameter waarmee concreet de ecosysteemdiensten van bomen berekend kunnen worden, zoals CO2-opslag en waterafvang. Inzicht in deze aspecten helpt gemeenten om te sturen op het behalen van klimaatdoelen. Ook zijn er toepassingen denkbaar bij ruimtelijke ontwikkelingen rond bomen. De komende tijd werken we er samen met TreeTracker aan om dat concreet te maken.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over Boominspectie Plus?  Dit voorjaar – uiteraard onder voorbehoud en wanneer het weer mogelijk is –  organiseert De Boominspecteurs samen met TreeTracker een kleinschalig event rond dit thema. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten! Ondertussen kunt u voor meer informatie terecht op www.boominspectieplus.nl of neem contact met ons op voor een vrijblijvende presentatie.