Technisch onderzoek voor boombehoud in Roosendaal

Vorig jaar werd De Boominspecteurs gevraagd om een Boomveiligheids – en onderhoudsinspectie in Roosendaal uit te voeren, waarbij 18.000 bomen zijn geïnspecteerd. Onze inspecteur Elco de Vogel heeft een groot deel van deze inspectie geleid en uitgevoerd. Tijdens de inspectie ontdekte hij dat er bij een aantal bomen geen volledige risico-inschatting gemaakt kon worden. Hieruit bleek dat er  een uitgebreider en meer verdiepend onderzoek nodig was.

Het ging hierbij om bomen met holtes op hoogte, ondergrondse aantastingen of bomen met grote holtes of rottingen in de stam of stamvoet. Als boominspecteur heb je bij een inspectie vaak niet de juiste middelen beschikbaar om bomen met dit soort mankementen goed te kunnen beoordelen. Daarom hebben wij geadviseerd om een nader technisch onderzoek te starten.

Boomadviseur Niek Meister heeft het technisch onderzoek uitgevoerd waarbij Elco mee mocht lopen om te leren van Nieks ervaring en werkwijze. Er is gebruik gemaakt van diverse apparaten. Zo is er een geluidstomograaf gebruikt om omvang van interne rottingen in beeld te brengen. Daarnaast zijn de restwanden ter hoogte van de rotting gecontroleerd met een resistograaf. En tot slot heeft Niek met een spade ondergronds onderzoek gedaan naar zwammen, die net onder maaiveld ernstige rottingen veroorzaken (zoals de harslakzwam op bovenstaande foto’s).

Een extra onderdeel van dit onderzoek was de stabiliteitsmeting die is uitgevoerd door boomexpert Erik Koppelaar. Dit is toegepast bij de bomen met ernstige wortelschade en of ondergrondse aantastingen.

Dankzij de grondige inspectie aangevuld met het nader technische onderzoek, kunnen een aantal bomen nog meerdere jaren behouden blijven (al dan niet met een snoeimaatregel). En dat is erg gunstig, want vanwege hun hoge leeftijd, de holtes en de rottingen zijn dit soort bomen ecologisch zeer waardevol. Voor de bomen die niet meer gehandhaafd konden worden, is een kapadvies ingediend. De bomen zullen op termijn door de gemeente worden vervangen.