Toezicht bij aanleg glasvezelnetwerk

Een jaar lang boomtechnische begeleiding bij de aanleg van het glasvezelnetwerk. De gemeente Zeist stelde het bij de aannemer als voorwaarde, De Boominspecteurs voerde het uit. Best bijzonder, maar ook heel verstandig. “Graven en bomen, dat gaat vaak niet goed samen”, zegt projectleider Youri van Woerkom. “Bij herinrichtingsprojecten zit meestal wel iemand van de afdeling groen aan tafel. Maar juist bij grootschalige infraprojecten, zoals de aanleg van een gemeentebreed glasvezelnetwerk, zie je dat de bomen vergeten worden. Deze aanpak werkt heel goed om als gemeente op een praktische manier de schade aan bomen te beperken.

En zo werd het afgelopen jaar iedere dag het werk begeleid door een Boominspecteur. Johannes Kunst maakt deel uit van de ploeg toezichthouders. “Als het mijn beurt is, ga ik ’s ochtends eerst bij alle 7 ploegen langs. Ik doe een voorschouw van het tracé van die dag en overleg met de voorman. We bespreken hoe er op de verschillende plekken gegraven gaat worden: sommige delen mogen machinaal, andere delen moeten handmatig, ouderwets met de schop. We bekijken samen de knelpunten rond de bomen en manieren om daarmee om te gaan.  Soms kan de kabel wat ondieper gelegd worden – volgens de regels is 20 cm diepte al diep genoeg – of kan er net even op een andere plek gegraven worden. En op andere plekken is een gestuurde boring nodig, bijvoorbeeld onder een boom door, zodat de grond niet open hoeft. En als dat ook niet kan, wordt de weg nog wel eens opengebroken en wordt de kabel onder de rijbaan gelegd.”

 

“Je houdt ze scherp”
Verder inspecteert Johannes de sleuf die open ligt. Is er volgens afspraak gewerkt en zijn dikkere wortels niet kapotgetrokken of doorgezaagd. “Je ziet wel eens dingen waarvan je denkt: dat is jammer. Wat ik signaleer, rapporteer ik met een paar foto’s erbij. Dat koppel ik terug naar de collega-toezichthouders, de opdrachtgever en de gemeente, die zo ook een oogje in het zeil kan houden.” De ploegen werken goed mee, ervaart Johannes. “Ze accepteren het wel. Het is een kwestie van vertrouwen opbouwen. Je staat er niet de hele dag naast natuurlijk. Maar ze kennen de afspraken, weten dat er gecontroleerd wordt. Je houdt ze scherp.”

 

Vervolgstappen bij schade
Als de toezichthouder schade aan wortels constateert, rapporteert hij dat. Soms adviseert De Boominspecteurs vervolgstappen, om erger voorkomen. “Zo is het een keer voorgekomen dat de graafploeg was afgeweken van de afspraken en tóch binnen de stabiliteitskluit van een grote boom had gegraven”, vertelt Youri. “Daarbij waren dikke stabiliteitswortels beschadigd. Die boom stond vlak naast een kinderdagverblijf! Gezien de locatie hebben we een stabiliteitsonderzoek geadviseerd, wat door de aannemer is betaald. Gelukkig viel de schade mee en bleek de boom nog ruim voldoende stabiel. Zo is het voor iedereen netjes opgelost en het voorkomt ingewikkelde claims in de toekomst. Het houdt de jongens in de graafploegen bij de les. Ze weten dat zij volgens de afspraken moeten werken, anders kost het geld!”

Pragmatische aanpak
Het is mooi om te zien dat de gemeente Zeist zuinig is op bomen. “Er wordt echt veel inspanning geleverd om de bomen te ontzien”, zegt Youri van Woerkom. “Een Bomen Effect Analyse voor zo’n grootschalig project is geen doen. Het werkt veel beter om per straat actief mee te denken over de beste en meest schade beperkende werkwijze en vervolgens toezicht te houden bij de uitvoering.”

“Het is raadzaam om de groenafdeling te betrekken bij dit soort werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur”, benadrukt Youri. “Dat is belangrijk, want het is en blijft druk met grootschalig graafwerk de komende jaren. Niet alleen wordt bijna overal glasvezel aangelegd, maar denk ook aan toekomstige uitdagingen, zoals de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk; kabels voor laadpalen en de uitrol van warmtenetten. De gemeente Zeist heeft laten zien dat het kan: goede zorg voor de bomen als voorwaarde stellen. En samen hebben wij laten zien hoe je met een pragmatische aanpak de schade aan bomen kunt beperken.” Want gezonde bomen, daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij.