Verse CO2-reductiedoelstellingen

Wij hebben een groen hart en dat zetten we graag om in groene daden. Daarom zijn wij, samen met onze zusterorganisaties, gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is voor ons een ideaal instrument om onze reductie-inspanningen op een structurele manier in te bedden in onze bedrijfsvoering. Zo krijgt CO2-reductie bij ons automatisch alle aandacht! Voor de komende 3 jaar hebben we onszelf een aantal doelen gesteld, die we graag met u willen delen.

 

De CO2-prestatieladder werkt met de standaard uit het Greenhouse Gas Protocol. Dit is een internationale standaard voor de verantwoording en de verslaggeving van de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven. Het Greenhouse Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. De totale uitstoot wordt onderverdeeld in 3 scopes. Op basis van deze scopes hebben wij onze doelstellingen geformuleerd.

 

CO2-reductiedoelstelling scope 1

Scope 1 bevat alle uitstoot die direct het gevolg is van onze eigen activiteiten, de eigen schoorstenen en uitlaten zogezegd. Denk hierbij aan de uitstoot van ons wagenpark en het gebruik van gas om ons kantoor te verwarmen. Voor 2023 hebben we ons tot doel gesteld om de uitstoot in scope 1 met 55% te reduceren ten opzichte van 2019. Aangezien verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door onze auto’s, is het elektrificeren van ons wagenpark de belangrijkste reductiemaatregel die we gaan doorvoeren.

 

CO2-reductiedoelstelling scope 2

Scope 2 bevat alle indirecte uitstoot voor de energie die wij inkopen. Denk dan aan elektriciteit. De emissie vindt dan plaats bij het opwekken van de elektriciteit. Voor scope 2 willen wij in 2023 een reductie hebben gerealiseerd van 100% ten opzichte van 2019. Op dit moment is onze uitstoot in scope 2 al gering, omdat wij met ons kantoorpand al gebruik maken van Nederlandse groene stroom. Om de uitstoot in 2023 tot nul te reduceren, gaan we de stroom vergroenen die we gebruiken om de elektrische auto’s mee te laden.

 

CO2-reductiedoelstelling scope 3

In scope 3 valt alle uitstoot die het gevolg zijn van onze activiteiten. Denk dan aan afvalverwerking, of de uitstoot van partners waar wij in onze projecten mee samenwerken. Voor onze reductiedoelstelling in scope 3 hebben wij ingezoomd op de keten van boominspecties. Op deze keten willen wij in 2023 een CO2-reductie laten zien van 6,5% ten opzichte van 2020. Om dit te bewerkstelligen zullen wij voor de inspectiewerkzaamheden meer gebruik maken van de dienstverlening van TreeTracker. Wij geloven dat we onze uitstoot in scope 3 kunnen verminderen door de geautomatiseerde opname van boomgegevens bij inspecties.

 

Vragen of ideeën?

Wij werken het liefst samen met al onze relaties aan CO2-reductie. Heeft u ideeën om onze CO2-footprint verder te verkleinen? Of heeft u een idee voor uw eigen organisatie waarmee wij u kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze Adviseur Duurzaamheid Arianne van Nostrum denkt graag met u mee.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze reductiedoelstellingen? De doelstellingen per jaar zijn opgenomen in dit overzicht. Voor meer informatie over onze inspanningen om onze CO2-uitstoot structureel te verminderen verwijzen we u graag naar onze webpagina over de CO2-prestatieladder.