Groeiplaatsen

Een goede groeiplaats is bepalend voor een succesvolle groei en de ontwikkeling van een boom. De conditie van een boom in een bestaande laanstructuur of boombeplanting kan plotseling achteruit gaan. U vraagt zich af waarom. Met ons wortel- en groeiplaatsonderzoek weet u hoe uw boom erbij staat en of de kwaliteit van de groeiplaats ontoereikend is (geworden) en wat u daaraan kunt doen.

Onze aanpak

De kwaliteit van de boom hangt af van de beschikbare groeiruimte, zowel bovengronds als ondergronds. Ondergronds zijn de hoogte van het grondwater, het bodemtype, de doorwortelbaarheid en de voedingstoestand van belang. Bovengronds kijken we naar zaken als bodembedekking en lichtinval. Ook heeft de boom voldoende ruimte nodig om gezond uit te kunnen groeien.

Samen vormen deze aspecten de groeiplaats van de boom. Wij brengen de groeiplaats in beeld en adviseren hoe u deze kunt verbeteren. Met deze informatie formuleren wij maatregelen die u kunt nemen om de groeiplaats duurzaam te verbeteren; zoals het toedienen van bodemsubstraat of het toepassen van een geschikte groeiplaatsconstructie.

timothy-meinberg-164993