Taxatie

Wat is de waarde van een boom? Naast een emotionele waarde heeft elke boom een geldwaarde. Deze geldwaarde is belangrijk als anderen schade aan uw boom toebrengen. De schade kan bijvoorbeeld ontstaan door een auto-ongeluk of door verkeerde uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte. Een taxatie brengt de geldwaarde van de boom in beeld.

Onze aanpak

Onze ervaren en geregistreerde boomtaxateurs gaan eerst na of de schade verhaalbaar is. Want is de veroorzaker van de schade bekend dan kan de schade op hem of haar verhaald worden. Al onze boomtaxateurs zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Zij zijn op de hoogte van de meest recente methodieken en regelgeving op het gebied van taxatie.

meri-sorgaard-145077

Het resultaat

Na onze taxatie weet u wat de waarde van uw boom is en weet u of u de schade kunt verhalen. Zo heeft u de feiten op een rij om wel of geen compensatie van de geleden schade te verkrijgen.