Verplant & Aanplant

Soms is het beter voor de boom om deze te verplanten. Maar is dit wel mogelijk en is het duurzaam? De huidige conditie, boomtechnische kwaliteit, soorteigenschappen, beworteling en bodemsamenstelling zijn belangrijke factoren.

Onze aanpak

Wij beoordelen aan de hand van deze factoren of de verplanting succesvol en duurzaam kan zijn of niet. Een goede voorbereiding is het halve werk, ook bij het verplanten van bomen. Wij adviseren u graag. De nieuwe plantplaats moet geschikt zijn voor de boom en bereikbaar. Onze adviseurs hebben de ervaring om u te adviseren.

jamie-hagan-37691