Vervangingsplan Opweg Oudewater

Geachte heer, mevrouw,

Via de onderstaande button gaat u naar de enquête over het bomenvervangingsplan voor de Opweg. Hierin kunt u aangeven wat voor u belangrijke zaken zijn waarmee in het plan rekening moet worden gehouden. Door de enquête in te vullen en te bevestigen, weten wij wat uw wensen zijn. Bij het opstellen van het voorlopige ontwerp wordt de inbreng van aanwonenden meegenomen.

Met vragen kunt u contact opnemen met Niek Meister van De Boominspecteurs, 06-5777 42 93 of mailen naar n.meister@boominspecteurs.nl. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

B. Bontje,
Team Realisatie en Beheer gemeente Oudewater