CO2-reductie met Provincie Gelderland

De Boominspecteurs heeft een mooie opdracht gekregen van de Provincie Gelderland. In een periode van 3 jaar voeren we verschillende deelprojecten uit bij bomen langs de provinciale wegen in de provincie Gelderland. De onderzoeksvragen zijn heel divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om nader onderzoek bij specifieke bomen, Flora- en Fauna quickscans of groeiplaatsonderzoek. Een mooie uitdaging waarin we met liefde onze tanden zetten! Dat doen we overigens niet alleen, we werken voor deze opdracht samen met Keiser Verkeerstechniek en Allround Tree Service.

Uitdaging

Wat verder bijzonder is aan deze opdracht is dat we hem hebben verkregen met gunningsvoordeel. Concreet betekent dit dat de Provincie Gelderland ons specifiek voor deze opdracht uitdaagt om CO2 te reduceren. Een uitdaging die we graag aangaan!

De Provincie Gelderland heeft duurzaamheid en CO2-reductie hoog in het vaandel. Zij zijn als eerste provincie gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 5. Hun ambitie: in 2030 klimaatneutraal opereren. Naast CO2-neutraal betekent dit ook energieneutraal en afvalloos. Een mooie ambitie, waar we graag ons steentje aan bijdragen.

 

Projectfootprint 2020

Voor 2020 hebben we de projectfootprint opgesteld. We hebben in 2020 in het kader van deze opdracht 481,6 kilogram CO2 uitgestoten. Dit is relatief laag, doordat we in 2020 slechts twee dagen in het veld aan de opdracht hebben gewerkt. De uitstoot werd namelijk met name veroorzaakt door de inspectiewagens, het woon-werkverkeer en de inzet van verkeersmiddelen. De grootste uitstoot kwam voor rekening van de verkeersmiddelen, meer specifiek de inzet van een botsabsorber om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

 

Reductiedoelstellingen en maatregelen

In 2021 zullen we vaker op pad gaan voor deze opdracht. CO2-reductie wordt dan nóg relevanter. We zijn van plan om onze CO2-uitstoot te reduceren door het vervangen van 2 diesel bestelwagens door een elektrische bestelwagen en een elektrische personenwagen. De twee adviseurs die zich bezighouden met de werkzaamheden voor Provincie Gelderland gaan zodoende in de loop van 2021 over op elektrisch rijden. Dat gaat zeker verschil maken voor de resterende looptijd van deze opdracht!

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze inspanningen om onze CO2-footprint te minimaliseren? Op onze webpagina over de CO2-prestatieladder vindt u hier alle informatie over. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen, we gaan graag met u in gesprek!