De groene baten van zomaar 2 bomen in de Hoeksche Waard

Zomaar 2 bomen, gebroederlijk naast elkaar aan de Gruttostraat in Strijen. Een grote en een kleine. Een moerascipres (Taxodium distichum) en een beverboom (Magnolia kobus), om precies te zijn. Het zijn 2 van de 16.000  bomen in de gemeente Hoeksche Waard waarbij De Boominspecteurs, in samenwerking met TreeTracker, een Boominspectie Plus heeft uitgevoerd. Het leuke van dit tweetal is dat ze samen laten zien dat de ene boom de andere niet is, als het gaat om groene baten.

Als onderdeel van Boominspectie Plus in de gemeente Hoeksche Waard heeft een auto, uitgerust met Lidartechnologie, automatisch een aantal kenmerken van de bomen opgenomen. Waaronder stamdiameter en kroonvolume. Doel is in de eerste plaats om de boominspectie sneller en efficiënter uit te kunnen voeren en de menselijke boominspecteurs te ontlasten. Maar TreeTracker kan aan de hand van het kroonvolume en de stamdiameter ook een aantal groene baten van de bomen berekenen. Zoals de hoeveelheid koolstof die in het hout is opgeslagen, de hoeveelheid koolstof die de boom jaarlijks vastlegt doordat hij groeit, de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht die de boom filtert en de hoeveelheid water hij bij regenval vasthoudt in de kroon. Stuk voor stuk belangrijke eigenschappen in het licht van klimaatverandering. En het is natuurlijk geen verassing, maar dan zie je in cijfers hoe zeer onze 2 bomen verschillen!

Bomen vergelijken
De magnolia is een bescheiden boompje met een stamdiameter van 14 cm en een kroonvolume van ruim 22 m3. In deze boom is 45 kg koolstof opgeslagen. De soort blijft klein; het boompje legt jaarlijks nauwelijks extra koolstof vast. De kroon houdt jaarlijks 200 liter water vast en de bladeren filteren ruim 57 gram vervuilende stoffen uit de lucht.
De moerascipres is groter en heeft een stamdiameter van 62 cm en een kroonvolume van 790 m3. In het hout van deze boom is 834 kg koolstof opgeslagen en daar komt jaarlijkse 21 kg bij. De boom kan 1600 liter water per jaar vasthouden, dat dus niet direct door het riool hoeft te worden afgevoerd. Ten slotte filtert de boom jaarlijks 454 gram vervuilende stoffen uit de lucht.

Koesteren en investeren
De groene baten van de moerascipres zijn dus, om en nabij, 8 keer zo groot als die van de magnolia. Met deze cijfers zie je heel goed dat een grote boom veel meer bijdraagt dan een kleine. En dat een boom dus steeds meer waard wordt naarmate hij groeit. In planvorming en beheer kun je een boom dus niet gelijkstellen aan een lantaarnpaal – die lantaarnpaal heeft een afschrijftijd van zoveel jaar terwijl de boom juist steeds meer waarde vertegenwoordigd.
Ook laat het voorbeeld zien dat het niet zo veel zin heeft om stammen te tellen als het gaat om groene baten. Als je een grote boom kapt en vervangt door een nieuw, klein exemplaar blijft het aantal bomen wel gelijk, maar duurt het jaren voor de groene baten weer op hetzelfde niveau zijn. Het loont dus om onze bestaande bomen te koesteren en om te investeren in een goede groeiplaats en goed onderhoud.

In deze tijd van klimaatverandering groeit gelukkig het besef dat bomen bijdragen aan het leefbaar houden van de omgeving. We vinden het mooi dat we daaraan kunnen bijdragen, door goede informatie te verzamelen waarmee we die baten steeds beter inzichtelijk kunnen maken!

Bij Boominspectie Plus worden de groene baten van de bomen automatisch berekend. Desgewenst kunnen we deze gegevens bij de inspectiegegevens aanleveren, compleet met een handig dashboard, waarmee je zelf op kaart deelgebieden kunt selecteren. Zo kun je op iedere schaal de groene baten van bomen bekijken. En dat geeft handvatten om daar gericht op te sturen.

utsman-media-QbbLST6EhZ4-unsplash