Nieuw: Nauwkeurig bomen intekenen met GeoMax

Vernieuwen en verbeteren doen we graag. Zo maakt De Boominspecteurs sinds dit voorjaar gebruik van GeoMax. Met dit gps-apparaat kunnen onze boominspecteurs tot op 15 cm nauwkeurig de locatie van een boom bepalen. Het apparaat is gekoppeld aan de opnameprogramma’s die we gebruiken: de GPS-coördinaten worden automatisch ingevuld in GRIB of GeoVisia.

Dit voorjaar hebben onze inspecteurs een instructiedag gehad om te leren hoe ze met de GeoMax moeten omgaan. Het is een handzaam apparaat: een soort stok met een antenne erop, die de gps-coördinaten bepaalt aan de hand van de positie van de stok. Heel gebruiksvriendelijk dus. Met de GeoMax kunnen onze inspecteurs tijdens de reguliere inspectie zelf boompunten inmeten.

Als een boominspecteur ziet dat een boom op een verkeerde plek is ingetekend, corrigeert hij of zij dat vaak handmatig. Voor onderhoudswerkzaamheden kan dat prima: in bebouwde omgeving zijn veel referentiepunten en het gaat er vooral om dat de boombeheerder de boom kan vinden.

Maar bij een opdracht waarbij bomen moeten worden ingetekend kan dat niet. Daarbij komt het bij sommige opdrachten wél nauw.

De GeoMax is ook handig als aanvulling bij een Boominspectie Plus. Bij een Boominspectie Plus meet een scanauto met Lidar-technologie de bomen in en TreeTracker levert ons de data. Maar er zijn altijd plekken waar de auto niet kan rijden, of overhoeken waar hij niet goed kan scannen. Daarvoor moest eerder een landmeter worden ingehuurd. Het is natuurlijk veel efficiënter, qua planning en budget, om dat inmeten in één en dezelfde werkgang mee te nemen en in eigen beheer te doen.