Onderhoud

Goed onderhouden bomen vormen dé basis voor een beheerplan of een onderhoudsbestek. Hoe kunt u uw bomen goed en duurzaam onderhouden? Met goede en betrouwbare informatie. Wij geven u inzicht in de onderhoudsstaat van uw bomen. Na een boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie (BVO) heeft u het overzicht over de risico’s en het onderhoud. Ook weet u welke veiligheidsmaatregelen geadviseerd worden. Zo heeft u grip op het bomenbeheer en voldoet u aan de zorgplicht.

Onze aanpak

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook bij een BVO. Samen bepalen we de doelstellingen en de beoordelingsmethode, en maken we heldere afspraken. De uitgangspunten van uw organisatie zijn hierbij leidend. Want u kunt uw bomen alleen goed en duurzaam onderhouden als de data goed zijn geregistreerd in het beheersysteem van uw organisatie.

tree-2

Het resultaat

Dankzij de BVO heeft u inzicht in de veiligheid én de onderhoudsstaat van uw bomen. Wat is de conditie? Wat is de opkroonhoogte en zijn er probleemtakken? Deze stappen vormen samen het actuele boombeeld en de snoeimaatregel. En het geeft u handvatten voor een goede begroting en prioritering van de onderhoudswerkzaamheden. De resultaten van een BVO ontvangt u in een databestand en/of een rapport.