CO2-uitstoot in 2020 licht toegenomen

Uit de berekening van onze CO2-footprint blijkt dat onze uitstoot ten opzichte van 2019 is toegenomen. Onze totale CO2-uitstoot is in 2020 gegroeid naar 70,3 ton CO2, ten opzichte van een uitstoot van 59,1 ton CO2 in 2019.

 Verreweg het grootste aandeel in onze CO2-uitstoot komt voor rekening van het zakelijke verkeer. Meer concreet de auto’s waarin De Boominspecteurs van en naar uw projecten rijden. Als gevolg van het groeiende aantal Boominspecteurs in 2020 is ook het aantal gereden kilometers toegenomen.

We gaan ervoor om onze CO2-uitstoot te minimaliseren. Dat is een belofte die we aan onszelf hebben gedaan en de CO2-prestatieladder helpt ons hierbij!

Hoe we dat in 2020 hebben gedaan? Allereerst is een aantal collega’s overgestapt naar elektrisch rijden. Dat heeft absoluut een gunstig effect op onze totale uitstoot. Ook hebben onze kantoormedewerkers veel thuis gewerkt in verband met de Coronacrisis. Het kleinere aantal gereden kilometers zien we zeker als positief neveneffect van de crisis. Verder bewegen de Boominspecteurs zich binnen de bebouwde kom veel op vouwfietsen in plaats van met de auto & gebruiken wij op ons kantoor in Linschoten uitsluitend groene stroom.

Wilt u ook (verder) aan de slag met CO2-reductie? Wij delen onze ervaringen graag met u! Misschien kunnen we samen een project oppakken, waarmee we onze footprints verder kunnen reduceren. Klinkt dat interessant? Neem dan gerust contact met ons op.