Duurzaam inspecteren in Almere

De komende vier jaar mogen wij van De Boominspecteurs de bomen in de gemeente Almere inspecteren op veiligheid en onderhoudsbehoefte (BVO). Een prachtige opdracht, waar we heel blij mee zijn! Naast dat we er nu al zin hebben om de Almeerse bomen van dichtbij te gaan bekijken, zetten we ook graag onze tanden in de uitdaging om deze opdracht zo duurzaam mogelijk te gaan uitvoeren.

 

Duurzaamheid is belangrijk voor de gemeente Almere. Zo belangrijk dat de gemeente
CO2-reductie als voorwaarde heeft meegenomen in de uitvraag voor deze meerjarige inspectieopdracht. Samen hebben we nagedacht over hoe wij onze CO2-uitstoot in dit project kunnen minimaliseren.

 

Mobile mapping

Voor deze inspectie hebben wij de handen ineen geslagen met TreeTracker. Zij inventariseren een deel van de boomgegevens automatisch met behulp van een auto uitgerust met Lidartechnologie. De exacte coördinaten, boomhoogte, stamdiameter en kroonvolume worden op deze manier opgenomen. Het algoritme kan dit heel precies en dat zorgt ervoor dat we in één werkgang de basis van het bomenbestand keurig in kaart hebben. En dat is efficiënt, want hierdoor zijn op termijn voor een groot deel van de bomen significant minder rijbewegingen nodig om de bomendata op orde te krijgen en te houden. En dát is gunstig voor de CO2-uitstoot.

 

Bijkomend voordeel is dat TreeTracker automatisch extra boomgegevens opneemt, die door de gemeente kunnen worden ingezet voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor de inpassing van bomen in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Of voor het berekenen van de echte waarde van bomen in relatie tot ecosysteemdiensten (denk aan CO2 opname en waterretentie). We winnen de data één keer in en kunnen ze vervolgens voor verschillende toepassingen gebruiken!

 

Emissieloos

Binnen de bebouwde kom voeren wij de werkzaamheden emissieloos uit. Dat betekent dat we ons binnen de stadsgrenzen verplaatsen in elektrische bedrijfswagens. Of dat we onze fossiele bedrijfswagens buiten de stad parkeren en het inspectiegebied rondrijden met (elektrisch) openbaar vervoer, een Segway, te voet of per (elektrische) vouwfiets. We hebben tal van mogelijkheden tot onze beschikking en voor ons is het een gave uitdaging om te verkennen hoe wij ons werk emissieloos en tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.

 

Minder fossiele kilometers

Voor de werkzaamheden in Almere zetten wij Boominspecteurs in die in Almere of in de regio wonen. Dat scheelt kilometers en – ook niet onbelangrijk – reistijd voor onze Boominspecteurs. Ook hebben we met de gemeente Almere afgesproken dat videobellen het uitgangspunt is voor overleg of de oplevering van producten. De kilometers die we wél rijden voor deze opdracht compenseren we volledig via de stichting Trees for All. Deze stichting met CBF-keurmerk investeert onze CO2-compensatie in duurzame bosaanplantprojecten in binnen- en buitenland.

 

Nóg groener

Gedurende de looptijd van de inspectieopdracht hebben we grote plannen om nog verder te vergroenen. Denk dan aan de transitie van fossiel naar elektrisch vervoer voor onze medewerkers. Elke bedrijfswagen waarvan het leasecontract afloopt, wordt vervangen door een elektrische bedrijfswagen. In 2023 beschikt het volledige inspectieteam voor de gemeente Almere over elektrische voertuigen.

 

Ook hebben we een businesscase uitgewerkt voor de installatie van zonnepanelen op het dak van ons kantoor in Linschoten. De realisatie van ons zonnepark staat gepland voor 2021 en voorziet in onze totale behoefte aan elektriciteit. Oók die voor het opladen van ons elektrische wagenpark. We kunnen niet wachten tot we onze panelen lekker in het zonnetje kunnen zien liggen.

 

Dank!

De Boominspecteurs heeft een groen hart en duurzaam ondernemen staat hoog op ons prioriteitenlijstje. En wat is het dan fijn dat onze opdrachtgevers ons ook uitdagen om onze CO2-uitstoot te reduceren. Dat houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we blijven nadenken over mooie initiatieven en alternatieve manieren om ons werk uit te voeren, samen met onze opdrachtgevers. Dus: veel dank aan de gemeente Almere. We kijken ernaar uit om samen CO2 te gaan besparen de komende vier jaar!