Nieuwe opdrachtgevers voor de Boominspecteurs

“Bomen zijn belangrijk en daar moeten we zuinig op zijn. Dat besef dringt steeds verder door. In deze tijd vindt niemand het vanzelfsprekend dat bomen moeten wijken als een terrein (her)ontwikkeld wordt”, vertelt Cor ’t Lam van De Boominspecteurs. “Dat merken we ook aan het type opdrachtgevers dat ons weet te vinden. Behalve gemeenten zijn dat steeds vaker projectontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen.”

 

Wat voor soort projecten zijn het?
“Het zijn vaak veelomvattende projecten. Denk aan een landgoed of een GGZ-terrein dat opnieuw ontwikkeld wordt. Daar gebeurt dan van alles: een deel renovatie van de oude gebouwen, een deel sloop. Nieuwbouw, inclusief alle infrastructuur die daarbij hoort: wegen maar ook ondergrondse kabels en leidingen. En juist op dit soort terreinen vind je vaak ook oude, monumentale bomen, die je wilt behouden. Er moet dus een heel proces worden doorlopen. In alle stappen kunnen wij een rol spelen: van het inmeten, via toetsen van het ontwerp, de BEA, begeleiding van het vergunningentraject, opstellen van het bestek, tot en met directievoering en toezicht tijdens de uitvoering. Dat maakt het interessant.”

 

Wat maakt dit soort projecten anders?
Bij gemeenten staan alle bomen op kaart, maar bij dit soort projecten gaat het meestal om particuliere of nieuw verworven grond, waarbij de bomen nog moeten worden ingetekend. Daar begint het dus mee. Tegenwoordig kunnen we dat in eigen beheer, in dezelfde ronde als de nulmeting. Een groot voordeel, dat scheelt flink in de planning én in de kosten. En als je het zelf doet weet je dat het goed is.

Ook kijken we al in een vroeg stadium mee in de planvorming en geven advies: wat kan wel en niet vanuit de bomen bezien? Soms moet een ontwerp worden aangepast. Het is voor iedereen prettig als dat zo vroeg mogelijk in het proces gebeurt.

 

Dan is er het vergunningentraject waarbij we een rol kunnen spelen. Een groenbeheerder van een gemeente weet wel hoe het werkt met regels en vergunningen, maar voor een projectontwikkelaar ligt dat soms anders. Wij kunnen het ontwerp toetsen aan de gemeentelijke verordeningen en als het nodig is meeschrijven aan de aanvraag omgevingsvergunning. Dat voorziet echt in een behoefte. Door mee te kijken en mee te schrijven, kunnen we voorkomen dat de ontwikkelaar in de loop van het proces wordt teruggefloten.

Soms hebben we een adviserende rol naar twee kanten, als tussenpersoon tussen gemeente en ontwikkelaar. Daarbij helpt het dat wij voor veel gemeenten een bekende en vertrouwde partij zijn. Daar heeft iedereen baat bij: gemeente, projectontwikkelaar en uiteindelijk natuurlijk de bomen!”

projectontwikkelaars