Twee jaar Boominspectie Plus: 250.000 bomen later

Ze moeten even tellen, maar uiteindelijk komen ze uit op zo’n 250.000 bomen die de afgelopen 2 jaar zijn geïnspecteerd met Boominspectie Plus. Michel van Ingen van De Boominspecteurs en Dirk van Riel van TreeTracker blikken terug op 2 jaar mooie samenwerking, want een kwart miljoen bomen later is Boominspectie Plus een product dat stáát. Ze kijken ook vooruit, want Boominspectie Plus biedt nog veel meer kansen.

Sneller, efficiënter, duurzamer, dat was het idee achter Boominspectie Plus. TreeTracker scant automatisch de algemene boomgegevens; de Boominspecteurs focussen zich op de veiligheidsaspecten. Leuker voor de inspecteur. Win-win dus. Maar hoe staat het ervoor, 250.000 bomen later? 16 projecten zijn er inmiddels gedraaid, voor 11 opdrachtgevers, vertellen Michel en Dirk. Grote projecten, zoals voor Rijkswaterstaat en de Floriade. Bij een aantal gemeentes is al 3 jaar achtereen een ronde gedaan en is inmiddels het volledige bomenbestand aan de beurt geweest; in de gemeente Haarlem zijn zelfs alle bomen in één keer opgenomen.


Hobbels
Daarbij kwamen ze natuurlijk ook de nodige hobbels tegen. “We kwamen er bijvoorbeeld ook al vrij snel achter dat je nooit alle straatbomen te pakken hebt als je alleen scant met een auto, vanaf de weg”, vertelt Michel. “We scannen steeds vaker ook lopend, of met een drone.”

Dirk: “Voor de eerste ontwikkelingen van TreeTracker hebben we de bomen in een wijk van Rotterdam als uitgangspunt genomen, klassieke stadsbomen: een’ stok met een pruik’. Dat merkten we in het begin. Eén van de eerste Boominspecties Plus was in de gemeente Hoeksche Waard, een gemeente met heel veel knotwilgen. Die werden door het systeem in eerste instantie niet eens als boom herkend! Dat zijn dingen waar je achter komt als je meters maakt.”

“In die beginfase hebben we heel veel geleerd”, vult Michel aan. “Bij de eerste projecten was echt nog een 100% check nodig: de Boominspecteurs moesten iedere boom controleren en waar nodig corrigeren. Dirk: “Juist daar leert de software van. In de loop van de tijd zat de software steeds vaker goed, we hebben daar echt een slag in gemaakt. Inmiddels doen we alleen nog steekproeven.

Onlangs is er in de gemeente Eindhoven een kwaliteitscontrole gedaan door een externe partij – toch best spannend. Daaruit kwam een nauwkeurigheidspercentage van 97% – een stuk hoger dan de gemiddelde inspecteur ooit haalt. Dan zijn we wel een beetje trots!”

 

Vooral stadsbomen
Sommige dingen blijven lastig. Michel: We hebben geleerd waar we Boominspectie Plus effectief kunnen inzetten. Dat is vooral in de stad, en minder in het buitengebied. Bomen in struweel met ondergroei, tegen een bosrand, dat blijft de software erg ingewikkeld vinden.”  Dirk: “We weten dus ook beter wat we onze klanten moeten vragen – een gemeente met veel bosplantsoen? Dat wordt hem niet – en wat we ze kunnen beloven. Dus ook qua verwachtingenmanagement hebben we een slag gemaakt.”

 

Breder kijken dan alleen zorgplicht
Waar we de afgelopen 2 jaar vooral hebben ingezet op kwaliteit – een verdiepingsslag dus – willen we de komende tijd breder kijken dan alleen de zorgplicht. Wat kun je nog meer met deze bomendata?

Zo willen we serieus onderzoeken of het mogelijk is om de NEN-conditiebeoordeling te automatiseren aan de hand van kroonstructuur en kroontransparantie.” Dirk: “Dat is ook het leuke van AI, je kunt schaamteloos data aan het model voeren en kijken wat eruit komt!”

Michel: “Ik denk ook aan uitspraken over het bomenbestand. Hoe ziet dat eruit, waar gaat het goed, wat zijn aandachtspunten voor de komende tijd? We kunnen met TreeTracker-data groene baten berekenen. Klimaatadaptatie wordt een groter vraagstuk. Daarbij speelt de factor ‘canopy cover’ een rol. Maar altijd geldt: wij kunnen het leuk bedenken, uiteindelijk moet het behulpzaam zijn voor onze klanten.”

 

Op zoek naar ‘haakjes’ om data toe te passen
De vragen van klanten komen wel. Elk project heeft zijn eigen ‘haakjes’ en roept nieuwe vragen of ideeën op. Michel: “Zoals de gemeente Almere, dat een 3D-weergave van de stad ontwikkelt om beter met inwoners te communiceren. Zij vroegen een goede 3D-weergave van een boom. Nou, dat is precies wat TreeTracker scant, dus dat kunnen wij leveren. We staan heel erg open voor goede ideeën om de data toe te passen! ”

De samenwerking wordt dus met plezier voortgezet. Waar ze over 2 jaar willen staan? Michel: “Wat mij betreft op zijn minst een verdubbeling van het aantal geïnspecteerde bomen én het aantal opdrachtgevers. Dus op naar de 500.000 bomen!”

2 jaar BI+