Update projecten Almere en Gelderland: CO2-footprint maatje kleiner

Duurzaam ondernemen vinden wij belangrijk. Al jaren werken wij met de CO2-prestatieladder, waarbij wij onszelf doelen stellen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Ook onze opdrachtgevers dagen ons steeds vaker uit om CO2 te besparen. In 2021 kregen wij 2 mooie projecten met gunningsvoordeel, voor de gemeente Almere en de provincie Gelderland. Hoe staat het ervoor met de CO2-doelstellingen van deze projecten?

Voor de provincie Gelderland voeren we gedurende 3 jaar diverse opdrachten uit bij bomen langs provinciale wegen. Het gaat om nader onderzoek, quickscans flora en fauna en groeiplaatsonderzoeken. Voor de gemeente Almere mogen we tussen 2021 en 2024 alle gemeentelijke bomen inspecteren (BVO).

Meten is weten. Bij beide projecten houden we onze CO2-footprint tijdens de uitvoering gedetailleerd bij. Zo worden alle ritten geregistreerd – met onderscheid tussen woon-werkverkeer, zakelijk verkeer, de scanauto (in Almere) en het overige materieel (in Gelderland). In eerste instantie hielden we voor Gelderland ook de Picus- en resistograafmetingen bij. De uitstoot daarvan bleek verwaarloosbaar, dus daar zijn we mee gestopt. Voor Almere hebben we het eerste halfjaar van 2021 in totaal 861 kg CO2-uitstoot veroorzaakt. En voor Gelderland 2048 kg.

Met beide opdrachtgevers hebben we CO2-reductiedoelen afgesproken. In ons werk vormen de auto’s van onze inspecteurs de grootste bron van uitstoot: woon-werkverkeer en verplaatsen van de ene naar de andere locatie. Bij beide projecten hebben we als doel gesteld om de (diesel)auto’s van onze inspecteurs gedurende de looptijd van het project te vervangen door elektrische auto’s. Voor Gelderland gaat het om 2 bestelwagens en een personenwagen; voor Almere om 4 bestelwagens en een personenwagen. Dit gebeurt bij het einde van het lopende leasecontract. Voor Almere is er nu 1 in bestelling, voor Gelderland 2.

In Almere zorgt de scanauto en scanapparatuur van TreeTracker voor CO2-uitstoot. Maar uiteindelijk maakt die veel minder kilometers dan wanneer menselijke inspecteurs ingezet zouden worden. Dus onder de streep zorgt dat ook voor CO2-winst. Verder hebben we met de gemeente Almere specifieke doelstellingen afgesproken om op autokilometers te besparen. Zo zetten we inspecteurs in die in de regio wonen. En, zo lang ze dieselauto’s rijden, parkeren ze op een P+R-terrein en gaan daarna op de fiets (of op een andere CO2-neutrale manier) naar hun werklocatie.

Op sommige zaken valt niet veel te besparen. In Gelderland moeten tijdens het werk verkeersmaatregelen worden ingezet, zoals een botsabsorber en een hoogwerker. Vooral die botsabsorber verbruikt relatief veel diesel, maar is nodig voor de veiligheid. Door dit project zijn wij in gesprek gegaan met de leverancier, om te kijken of (en toe) hier toch bespaard kan worden. Zo blijven we samen met onze opdrachtgevers nadenken over alternatieve manieren om ons werk uit te voeren. We kijken ernaar uit om samen CO2 te gaan besparen de komende jaren!